Ministry of Science and Technology of Viet Nam

Initiative for Startup Ecosystem in Vietnam

Công ty Cổ phần Vietnam Silicon Valley Accelerator

Công ty Cổ phần Vietnam Silicon Valley Accelerator
Công ty Cổ phần Vietnam Silicon Valley Accelerator có định hướng xây dựng một hệ sinh thái nơi các startup được đào tạo, bồi dưỡng và đầu tư. Năm 2018, Vietnam Silicon Valley Accelerator đăng ký thực hiện hai nhiệm vụ: Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đào tạo nâng cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Nâng cao năng lực cá nhân quản lý, vận hành tổ chức đổi mới sáng tạo

Tính đến tháng 7/2018, VSV Accelerator đã tổ chức tuyển chọn các nhóm startup có ý tưởng xuất sắc, có tiềm năng phát triển nhanh, cũng như xây dựng tiêu chí, tuyển chọn, thu thập thông tin đơn vị tham gia khóa huấn luyện VSV Investor Bootcamp. Công ty còn mở các khóa huấn luyện nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - VSV Startup School, bao gồm các hoạt động như xây dựng mô hình Startup School, tổ chức chương trình huấn luyện hay tư vấn sau chương trình.


Ảnh: VSV Mini Investor Bootcamp Hà Nội 2018
 
Thông qua những hoạt động trên, VSV Accelerator ngày càng khẳng định năng lực của mình trong việc phát triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp một cách chất lượng và bền vững, đóng góp cho sự phát triển chung của toàn hệ sinh thái.

Thông tin đơn vị:
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM SILICON VALLEY ACCELERATOR

VSV Corner, tầng 7, số 24 phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: +84422189777
Website: http://www.siliconvalley.com.vn
Email: hello@siliconvalley.com.vn
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về Danh mục nhiệm vụ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2019, thông tin chi tiết tại đây (Hạn nộp hồ sơ đăng ký: 17h00 ngày 17/09/2018)
Ban Điều hành Đề án 844 phát hành Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm mời xem tại đây.
Các đơn vị liên quan

Công ty Cổ phần Phát triển UP

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings)

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp – BSSC

Bộ thông tin và truyền thông

Viện KHCN xây dựng

Báo khoa học và phát triển

OBJECTIVES OF NATIONAL PROGRAM 844 (ISEV)

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Creation of National Startup Portal

Creation of National Startup Portal

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND