Ministry of Science and Technology of Viet Nam

Initiative for Startup Ecosystem in Vietnam

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings)

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings)
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holding) được thành lập nhằm nhằm huy động các nguồn lực của nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào quá trình nghiên cứu, ươm tạo và thương mại hoá các sản phẩm Khoa học - Công nghệ. Năm 2018, BK-Holdings đăng ký thực hiện hai nhiệm vụ: Nâng cao năng lực nhà đầu tư cá nhân trong nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Nâng cao năng lực cho cá nhân để trở thành huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tính đến tháng 07/2018, BK-Holdings đã tìm kiếm, xây dựng danh sách NĐT thiên thần, xây dựng tiêu chí NĐT thiên thần, tổ chức 03 hội thảo khoa học về đầu tư thiên thần và 03 buổi thuyết trình gọi vốn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã triển khai các khóa đạo tạo chất lượng, bao gồm 01 khóa đào tạo thực tế cho NĐT thiên thần, 03 khóa đào tạo cơ bản cho mentor. Đặc biệt, việc thực hiện 09 đợt kết nối mentor-startup theo tháng và quý thời gian qua đã đưa BK-Holdings trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong hoạt động liên kết phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.


Ảnh: Lễ khai giảng "Khoá đào tạo Giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp"
Những thành tựu trên có thể coi là những bậc thang đầu tiên mà BK-Holdings đã góp phần xây dựng trong việc củng cố đội ngũ nhà đầu tư và huấn luyện viên khởi nghiệp, tiến đến những chương trình kết nối và đào tạo nâng cao năng lực chất lượng hơn nữa trong tương lai, phục vụ mọi đối tượng thuộc hệ sinh thái.
 
Thông tin đơn vị
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI (BK-HOLDINGS)

Tầng 2, tòa nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 024.36230870 & 024.36230871
Website: bkholdings.com.vn
Email: contact@bkholdings.com.vn

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về Danh mục nhiệm vụ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2019, thông tin chi tiết tại đây (Hạn nộp hồ sơ đăng ký: 17h00 ngày 17/09/2018)
Ban Điều hành Đề án 844 phát hành Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm mời xem tại đây.

Các đơn vị liên quan

Công ty Cổ phần Phát triển UP

Công ty Cổ phần Vietnam Silicon Valley Accelerator

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp – BSSC

Bộ thông tin và truyền thông

Viện KHCN xây dựng

Báo khoa học và phát triển

OBJECTIVES OF NATIONAL PROGRAM 844 (ISEV)

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Creation of National Startup Portal

Creation of National Startup Portal

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND