Ministry of Science and Technology of Viet Nam

Initiative for Startup Ecosystem in Vietnam

[Giới thiệu] Hi-tech Konec

HiTech Konec là chuỗi sự kiện tháng 10 nhằm kết nối CHUYÊN GIA - DOANH NGHIỆP - STARTUP nằm trong khuôn khổ TechFest 2017. Chuỗi sự kiện gồm 4 workshops diễn ra với 4 chủ đề về công nghệ vô cùng thú vị và hiện đang nhận được sự chú ý của cả thế giới. Hi -Tech Konec không chỉ là được lắng nghe chuyên gia chia sẻ mà tại đây Doanh Nghiệp có cơ hội đưa ra bài toán Công nghệ cao và Start up chính là người giúp giải bài toán đó.

OBJECTIVES OF NATIONAL PROGRAM 844 (ISEV)

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Creation of National Startup Portal

Creation of National Startup Portal

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND